home contact sitemap  
istoric
discipline
masterat
cadre didactice
cercetare stiintifica
publicatii
evenimente
anunturi

 

Prezentarea Catedrei de Economie si Marketing

Catedra de Economie si Marketing funcţionează in cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, la Facultatea de Textile-Pielărie si Management Industrial, asigurand suportul si pregatirea economica la toate facultatile din cadrul Universitatii. 

Misiunea catedrei

 

Atragerea de studenti buni in scopul de a-i face profesionisti pe piata fortei de munca!

Pregătirea studenţilor şi absolvenţilor de profil tehnic si economic la standarde europene şi internaţionale pentru executarea, coordonarea şi conducerea proceselor de producţie (activităţilor economice) in următoarele direcţii:

  • restructurări in economia Romaniei in actualul context al realizării integrării efective a ţării noastre in piaţa unică europeană
  • rolul I.M.M.-urilor in flexibilizarea activităţii economice
  • marketing şi promovarea permanentă a strategiilor de piaţă, modelarea procesului promoţional cu dimensiunile contemporane ale evoluţiei marketingului

Catedra noastra are ca obiectiv fundamental formarea cadrelor tehnico-economice cu calificare superioară acoperind o arie largă de sarcini de la cele tehnice la cele economice, de inovare sau de producţie orientată către piaţă.

Obiectivele specifice ale catedrei sunt:

  • formarea personalului tehnic şi economic cu o calificare superioară pentru activităţi economice, manageriale si de marketing din industria construcţiilor de maşini, inginerie chimică si protecţia mediului, tehnologia informaţiei si calculatoare, electrotehnică, inginerie electrică şi energetică, electronică şi telecomunicaţii, textile-pielărie si design, construcţii şi instalaţii, hidrotehnica, geodezie, cadastru şi ingineria mediului, ştiinţa şi ingineria materialelor, inginerie mecanică etc;.
  • perfecţionarea absolvenţilor de profil tehnic şi economic pentru planificarea si dezvoltarea carierei, prin studii de masterat in domeniul ingineriei economice, specializarea Marketing Industrial
  • perfecţionarea pregătirii continue a specialiştilor din domeniul tehnic şi economice prin cursuri de specialitate

 

Absolvenţii obţin diplome universitare recunoscute pe plan internaţional şi in ţările Uniunii Europene;

 

 

Bine ati venit!
pe site-ul Catedrei de Economie si Marketing
din cadrul Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi.
Vizitati periodic site-ul pentru a fi la curent cu ultimele noutati
din activitatea catedrei.

 
Copyright © 2005 - 2008 Catedra de Economie si Marketing